Đào tạo nghề cho gần 200 nghìn lao động

07/11/2019

(Chinhphu.vn) – Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, 10 tháng đầu năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tuyển sinh và dạy nghề cho 197.500/205.000 người, đạt 96,3% kế hoạch năm, tăng 6,75 % so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó trình độ cao đẳng là 28.500 người, trung cấp là 38.500 người, sơ cấp và thường xuyên là 130.500 người).

Dự kiến hết năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tuyển sinh và đào tạo nghề cho khoảng 205.000 người, đạt 100% KH năm. Các quận, huyện đã phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở 420 lớp, đào tạo nghề cho 14.597/15615 lao động nông thôn, đạt 90,6% kế hoạch. Đặt hàng với 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo nghề cho 135 người. Với kết quả tuyển sinh như vậy, dự kiến năm 2019 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%.

Trên địa bàn Thành phố hiện có 370 đơn vị trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trong đó công lập là 123 cơ sở, ngoài công lập là 247 cơ sở), tăng 02 đơn vị so với năm 2018.

Phối hợp Sở Tài chính xây dựng hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ước tính trong năm 2019, Hà Nội tổ chức đào tạo nghề cho 285 bộ đội xuất ngũ với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Cùng với việc tham mưu UBND Thành phố ban hành các kế hoạch, đề án và chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2019; tiếp tục phối hợp Sở Nội vụ trình UBND Thành phố phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập thuộc UBND Thành phố.

Hiện nay ngành Lao động, thương binh và xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Giáo dục định hướng nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa về triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động đanh làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Đồng thời, đã phối hợp các Sở, ngành Thành phố và UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tham quan, khảo sát thực tế cơ sở sản xuất dệt vải từ tơ sen của nghệ nhân Phan Thị Thuận phục vụ công tác tham mưu đề xuất, báo cáo UBND Thành phố về việc triển khai học tập kinh nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề dệt tơ sen ở nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội; ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Khuyến học Hà Nội trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2019 – 2023.

Trong năm 2020, việc đầu tư cho dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao tiếp tục là định hướng của thành phố Hà Nội. Cùng với đó sẽ thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề.

Minh Anh