Đạt chỉ tiêu thực hiện các mô hình văn hóa

01/08/2018

(Chinhphu.vn)- Tính từ năm 2016 đến hết tháng 6/2018, việc thực hiện các mô hình văn hóa: "Gia đình văn hóa”, "Làng văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa” trên toàn thành phố Hà Nội đều đạt đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Một lễ hội văn hóa ở huyện Ba Vì, Hà Nội-Ảnh Internet

Sở Văn hóa - Thể thao đã tiến hành tổng rà soát công tác thực hiện xây dựng các mô hình văn hóa trên 30 quận, huyện, thị xã. Qua đó, đánh giá và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng phong trào, làm căn cứ tham mưu UBND thành phố đề ra kế hoạch và giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong từng năm góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển nâng cao đời sống văn hóa cơ sở.

Hơn 2 năm qua, các danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Làng văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa” tại các quận, huyện đều đạt đảm bảo chỉ tiêu Thành phố giao, một số quận huyện đạt tỷ lệ cao như quận Hoàng Mai, về gia đình văn hóa đạt trên 90%, xây dựng tổ dân phố văn hóa đạt 83%, số đơn vị đạt đơn vị văn hóa là 67%; quận Tây Hồ có tỷ lệ hộ dân được công nhận gia đình văn hóa - sức khỏe đạt 94,08%, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa - sức khỏe” đạt 90,13%; huyện Sóc Sơn, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, tỷ lệ Làng văn hóa đạt 72,5%, tỷ lệ Tổ dân phố văn hóa đạt 75%; huyện Quốc Oai có 99% thôn, 80% tổ dân phố, 71,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Ngoài ra, các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã quan tâm rà soát, sắp xếp lại, đầu tư, nâng cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Đồng thời, đầu tư xây mới các trung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa, sân thể thao thôn đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở.

Điển hình như huyện Ba Vì đầu tư xây dựng mới 52 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 98,5 tỷ (nguồn xã hội hóa 82 tỷ đồng), huyện Sóc Sơn đầu tư cải tạo, xây mới 09 trung tâm văn hóa thôn, làng với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng đề án “Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội”; “Quy chế quản lý, hoạt động nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”; rà soát, đánh giá, đề xuất phương án tự chủ, tăng cường xã hội hóa, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa.

Nhìn chung, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các quận, huyện đều đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, riêng các huyện gắn phong trào này với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bảo Khánh