Đặt chỉ tiêu xử lý số vụ vi phạm hàng giả tăng 5% so với năm 2019

21/02/2020

(Chinhphu.vn)-  Đây là một yêu cầu được Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đưa ra trong kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng bắt một vụ buôn lậu - Ảnh: Minh Anh

Theo đó để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu trong công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; công tác xử lý đúng quy trình, quy định của pháp luật;tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp với mục tiêu ổn định thị trường, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất, chất lượng hàng hóa và trách nhiệm đối với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Năm nay, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội phấn đấu chỉ tiêu xử lý tăng 5% so với số vụ xử lý năm 2019. Cùng với làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, truyền thông và phổ biến pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra và đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục được quan tâm.

Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố và Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với các hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế để từng bước nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân không tham gia vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm; không bao che, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...; kết hợp đồng bộ với công tác chăm lo, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho người dân.

Minh Anh