Đẩy mạnh quản lý kinh doanh nông sản bằng công nghệ

22/10/2019

(Chinhphu.vn) - Trong 9 tháng, Sở NN&PTNT đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.527 cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố, tăng 543 cơ sở so với cuối năm 2018.

Theo đó, Sở NN&PTNT đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 495 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia hn.check.net.vn, với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.900 mã sản phẩm, tăng 2.700 mã sản phẩm so với cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển hoàn tất xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội tại địa chỉ www.hn.check.vn và chuyển hệ thống sang địa chỉ check.gov.vn thuộc sở hữu của Sở.

Đồng thời thiết lập và hoàn thiện các tài khoản quản lý cho hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội và các chức năng cho các cấp quản trị theo các sở, ngành gồm: Nông nghiệp, công thương, y tế, các quận, huyện, thị xã, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Hiện nay Sở NN&PTNT đang thí điểm công nghệ theo dõi luồng di chuyển sản phẩm, xây dựng nhật ký sản xuất trực tuyến, minh bạch toàn bộ các công đoạn từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ.

Thiện Tâm