Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

16/02/2016

(Chinhphu.vn) - Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, qui tắc ứng xử của công chức, viên chức và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại… UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2016.

Ảnh minh họa

Kế hoạch này còn nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế.

Theo đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm là vấn đề cải cách thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời các văn bản qui phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã… Qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công…

Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, các đơn vị (Sở TT&TT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính…) cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến và hướng dẫn cho công dân, tổ chức các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết. Lồng ghép tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương, thông qua hình thức sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư.

Đồng thời tuyên truyền cổ động trực quan về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân; hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công. Đặc biệt cần tuyên truyền cao điểm trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tú Mai