Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

09/10/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

UBND Thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Trong đó đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát tiến độ, đề ra các giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

Triển khai các nội dung đào tạo theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT như: Thực hiện cơ cấu đào tạo hợp lý (đào tạo cho các lao động làm trong các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản của các doanh nghiệp, đào tạo thành viên hợp tác xã, trang trại, đào tạo cho lao động nhằm an sinh xã hội nông thôn); rà soát bổ sung chương trình đào tạo nghề nông nghiệp phù hợp với chương trình tái cơ cấu, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề nông nghiệp theo hướng có đối ứng của Nhà nước để thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng tham gia vào công tác đào tạo nghề nông nghiệp; gắn tư vấn việc làm để lao động sau khi học nghề được tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất từ Quỹ Hỗ trợ việc làm quốc gia, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đổi mới công tác khảo sát, nắm bắt nhu cầu và tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp theo hướng giao cho Sở NN&PTNT xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo nghề ở các vùng sản xuất nguyên liệu, các dự án chuyển đổi sản xuất, lao động làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố; phân cấp cho cấp huyện đào tạo nghề phục vụ an sinh xã hội nông thôn.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hội thảo, hội nghị, mô hình đào tạo có hiệu quả. Chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá kết quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp có sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền cấp huyện, cấp xã. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, phản ánh về Bộ NN&PTNT để xử lý kịp thời...

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở LĐ,TB&XH triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

Minh Hương