Đẩy nhanh cấp thẻ cho người đi xe buýt miễn phí

31/10/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang khuyến khích và đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ cho những đối tượng được ưu tiên.

Ảnh minh họa

Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức thực hiện việc phát hành thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

UBND thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành Quyết định để sửa đổi một số điểm về phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm), công nhân các khu công nghiệp áp dụng từ ngày Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố có hiệu lực.

Giá vé tháng đi một tuyến 55.000 đồng/vé/tháng. Giá vé tháng đi liên tuyến 100.000 đồng/vé/tháng.

Minh Hương