Đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng hóa phục vụ Tết

27/11/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công thương Hà Nội, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 11 tiếp tục xu hướng phục hồi; các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn Hà Nội tháng 11 ước tính tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2% và tăng 6,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,3% và tăng 6,7%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 3,4% và tăng 6,2%; công nghiệp khai khoáng tăng 2,9% và giảm 7,4%. Một số ngành có chỉ số IIP tăng cao so với tháng trước và cùng kỳ năm trước như: Dệt tăng 16,5% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất hóa chất tăng 6,9% và tăng 22,9%; sản xuất kim loại tăng 6,4% và tăng 9%. Bên cạnh đó 2 ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ là: Sản xuất phương tiện vận tải giảm 15%; sản xuất đồ uống giảm 8,9%.   

Tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 96,9% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) tăng 4,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 5,6%; công nghiệp khai khoáng giảm 9,6% (do chiếm tỉ trọng nhỏ nên không tác động nhiều đến tăng trưởng chung toàn ngành).

Một số ngành sản xuất chế biến, chế tạo 11 tháng đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 26,8%; giường, tủ, bàn ghế tăng 17,9%; sản phẩm điện tử, máy tính tăng 14,9%; chế biến thực phẩm tăng 11,2%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 11,2%; in, sao chụp bản ghi tăng 10,3%; chế biến gỗ tăng 9,7%; sản xuất hóa chất tăng 9,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 9,1%. Tuy nhiên, có một số ngành sản xuất giảm so với cùng kỳ: Công nghiệp dệt giảm 0,9%; trang phục giảm 2,7%; sản xuất da và sản phẩm liên quan giảm 3,6%; thiết bị điện giảm 4,7%; sản xuất phương tiện vận tải giảm 12,8%; sản xuất đồ uống giảm 14,8%.

Theo số liệu thống kê, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 11 trên địa bàn Hà Nội ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực Nhà nước giảm 4,7%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 2,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0,4%. Chia theo ngành kinh tế, trong 11 tháng qua, lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó giảm mạnh là lao động ngành sản xuất đồ uống, giảm 18%; sản xuất kim loại giảm 21,5%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 4,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,3%; ngành khai khoáng giảm 23,3%.

Minh Anh