Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

02/06/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội đang được các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đưa vào vận hành góp phần cải thiện môi trường thành phố Hà Nội.

 

Dự Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá được thành phố Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư có thời gian thực hiện đến năm 2022. 

Dự án bao gồm 4 gói thầu chính bao gồm 01 gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và 03 gói thầu xây dựng hệ thống cống bao. 

Gói thầu Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã được khởi công từ tháng 01/2019, hiện đã hoàn thành công tác cải tạo nền đất, công tác đóng cọc và đang triển khai xây dựng hạng mục bể phản ứng. Dự kiến kế hoạch năm 2020: thi công xong phần ngầm và 30% phần nổi.

Báo cáo Thành phố về công tác thoát nước và xử lý nước thải từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã ban hành Kế hoạch thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội trong năm 2020 số 43/KH-SXD(HT) ngày 08/5/2020. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra công tác duy trì hệ thống thoát nước và các công trình cải tạo chống úng ngập cục bộ; đôn đốc các đơn vị thoát nước tăng cường kiểm tra, tổ chức duy trì thường xuyên hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, tổ chức ứng trực, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bảo đảm không xảy ra úng ngập trên địa bàn Thành phố, bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện công tác thỏa thuận đấu nối thoát nước theo quy định và thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận hệ thống thoát nước đưa vào quản lý duy tu, duy trì đảm bảo yêu cầu thoát nước và chống úng ngập. Hoàn thành công tác đầu thầu đối với 4/5 gói thầu duy tu, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2020-2024), đang đấu thầu 01 gói còn lại. 

Hiện Sở Xây dựng cũng đang kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thoát nước thực hiện công tác duy tu, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn; xây dựng phương án thực hiện dịch vụ công ích lĩnh vực thoát nước năm 2021. 

Sở Xây dựng cũng đã tiến hành kiểm tra, phê duyệt hồ sơ đối với các gói thầu duy trì thoát nước và vận hành nhà máy xử lý nước thải thực hiện quý II năm 2020; dự toán điều chỉnh các công trình cải tạo chống úng ngập cục bộ năm 2020. Tổng hợp báo cáo của UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ, ao trên địa bàn quản lý theo phân cấp (xử lý ô nhiễm hồ, nạo vét hồ…).

Kiểm tra, phê duyệt công tác không thường xuyên các gói thầu duy trì thoát nước và vận hành nhà máy xử lý nước thải. Thẩm định phê duyệt hồ sơ dự toán công tác duy tu, duy trì, sửa chữa cải tạo các công trình thoát nước; công tác quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải.

Minh Anh