Đề xuất tháo gỡ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

24/07/2020

(Chinhphu.vn) – Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư, phấn đấu thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020, Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất tháo gỡ một số khó khăn tại các dự án ODA của Thành phố.

Cụ thể, TP. Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc bố trí vay vốn nước ngoài phần điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm của Dự án Tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, để hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án. 

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội cũng đề nghị Bộ Tài chính quan tâm sớm có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục ký Hợp đồng vay lại để 2 Dự án Trường nghề thuộc dự án "Tăng cường lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp" có thể triển khai theo đúng các chủ trương được duyệt của Chính phủ. Một số nội dung kiến nghị khác liên quan đến gói thầu số 9 của Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (đoạn Nhổn – ga Hà Nội; Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cũng được đề xuất Chính phủ tháo gỡ.

Do vướng mắc của các dự án ODA các nội dung nêu trên, TP. Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ cắt giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2020 khoảng 1.226 tỷ đồng/KH giao 3.300 tỷ đồng để điều chuyển cho các ngành, địa phương khác.

Liên quan đến thủ tục phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của dự án và điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án, TP. Hà Nội cũng đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, sớm đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn quy định trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó rà soát các quy định về sử dụng dự phòng dự án, cập nhật giá gói thầu,…theo hướng giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm điều chỉnh bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư dự án; sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục cập nhật giá gói thầu; thẩm quyền quyết định sử dụng chi phí dự phòng của giá gói thầu khi cập nhật giá gói thầu.

Theo đại diện Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, hiện nay quy định hiện hành của Nhà nước được quy định tại Luật Đầu tư công số 39 và các Nghị định có liên quan của Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án và lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư dự án còn chưa đầy đủ và thống nhất.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này trong điều kiện chưa sửa được Luật và Nghị định, cần được tháo gỡ theo hướng ban hành Nghị quyết trong đó có nội dung “Văn bản giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án được coi là Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư dự án”.

Về điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án, kế hoạch trung hạn dành một khoản vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án mà không ghi danh mục cụ thể từng nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ bố trí bao nhiêu vốn trong kỳ trung hạn; Kế hoạch hằng năm, điều kiện bố trí vốn là có Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư dự án là có có thể tạm ghi mức vốn cho từng nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Quyết định phê duyệt dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư là hồ sơ và điều kiện để cơ quan Kho bạc kiểm soát thanh toán.

Minh Anh