Địa chỉ giao thương hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

28/02/2020

(Chinhphu.vn) – Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vừa chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhằm triển khai Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017 có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2018.

Ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV TP.Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội)  cho biết, Cổng thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội sẽ là một địa chỉ để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin hữu ích cho hoạt động kinh doanh cũng như kết nối hợp tác, quảng bá miễn phí các sản phẩm tới khách hàng, đối tác.

Cổng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp (http://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn) có thể cung cấp nhiều thông tin về các chương trình chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ cũng như Thành phố Hà Nội để hỗ trợ thúc đẩy DNNVV trên địa bàn Thành phố.

Đây cũng là nơi tổng hợp tiếp nhận các nhu cầu hỗ trợ của DNNVV Hà Nội về các vấn đề cần tháo gỡ liên quan đến các hoạt động của Doanh nghiệp; là nơi chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp như chuyên gia, tín dụng từ các nhà đầu tư/Quỹ, kết nối thị trường trong và ngoài nước đồng thời là địa chỉ trực tuyến để chia sẻ các tài liệu kiến thức, kinh nghiệm, mô hình quản trị doanh nghiệp tiêu biểu làm bài học cho các DNNVV tham khảo, kết nối chia sẻ lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Tất cả các nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận, kết nối thông tin các chính sách chương trình hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều có thể được tham gia để trở thành thành viên của Cổng thông tin này.

Theo ông Quân, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn tham gia và trở thành thành viên sẽ được Trung tâm kiểm tra thông tin hồ sơ đăng ký; Cổng có chính sách thành viên với mục đích kết nối dữ liệu phục vụ mục tiêu kết nối thị trường, xác nhận thông tin doanh nghiệp thụ hưởng các chính sách.

Để triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất đến năm 2020 TP.Hà Nội có thêm 200.000 DN đăng ký hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tham mưu trình HĐND, UBND Thành phố ban hành nhiều đề án, đề tài, kế hoạch… để triển khai hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Hiện nay, TP. Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ cộng đồng DNNVV phát triển. Cụ thể,  Thành phố đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng cách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực như đăng ký DN, giấy phép kinh doanh, thuế, hải quan, đất đai, xây dựng....

Đồng thời tiếp tục hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng thông qua triển khai hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; đẩy mạnh giới thiệu nguồn vốn cho vay, khai thác thị trường, chủ động tiếp cận với chủ đầu tư để tìm hiểu nhu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ vay vốn...

Minh Anh