Điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

22/09/2018

(Chinhphu.vn) -  UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 02 tổ dân phố Tập thể Bệnh viện 198.

Cụ thể, chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 8 tổ dân phố (các tổ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc địa giới hành chính của phường cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) hiện đang do phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy quản lý) về địa giới của phường Nghĩa Tân.

Chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 02 tổ dân phố (các tổ 28,29) thuộc địa giới hành chính của phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) hiện đang do phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) quản lý về địa giới hành chính của phường Mai Dịch.

Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn UBND các quận cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm xây dựng dự thảo Đề án của UBND thành phố về việc đề nghị Điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận để xin ý kiến nhân dân và thực hiện các trình tự, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền.

UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm tiến hành khảo sát, xác định chính xác phạm vi đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính trên thực địa, diện tích, dân số và các yếu tố có liên quan để xây dựng Đề án theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

UBND Thành phố thống nhất chỉ đạo chung việc thực hiện kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, giúp UBND Thành phố hướng dẫn UBND các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm tiến hành việc lập hồ sơ và thực hiện các trình tự, thủ tục đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Cấp ủy, HĐND, UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các phường có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch.

Các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp, hướng dẫn UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm các nội dung công việc có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận.

Nguyên Phương