Điều tra tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp

13/09/2020

(Chinhphu.vn) - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Ảnh minh họa

Cuộc điều tra triển khai theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 7/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19 quay trở lại từ cuối tháng 7/2020, với diễn biến khá phức tạp.

Dự kiến cuộc điều tra kéo dài đến ngày 20/9, công bố kết quả vào cuối tháng 9/2020.

Nội dung điều tra gồm: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra (tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, mã số thuế, loại hình kinh tế, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính); tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; đánh giá hiệu quả các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19; thông tin chuyên đề về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cuộc điều tra sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến, thông qua sử dụng bảng hỏi web-form, điều tra viên trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Doanh nghiệp truy cập tại địa chỉ website: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn để cung cấp thông tin.

Nguyên Phương