Điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC

29/09/2020

(Chinhphu.vn) -  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Cụ thể sẽ tiến hành điều tra xã hội học với 5 nhóm đối tượng là Đại biểu HĐND thành phố; cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã (gọi chung là huyện) bao gồm 5 đối tượng là Đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính.

Thời gian điều tra từ tháng 9/2020 đến ngày 30/11/2020; thời kỳ thu thập thông tin về công tác cải cách hành chính của các đơn vị phát sinh từ 01/01/2020 đến 30/11/2020.

Bên cạnh đó, thu thập những thông tin, lấy ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về công tác cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố năm 2020, từ đó có cơ sở để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của thành phố nói chung, từng đơn vị nói riêng trong thời gian tới.

Việc tiền hành điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 lần này cũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, của người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Xác định được điểm điều tra xã hội học, kết quả thành phần cấu thành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trong năm 2020.

 Minh Anh