Doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của Thủ đô

11/01/2022

(Chinhphu.vn) - Năm 2021, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã triển khai tốt các nhiệm vụ, đồng thời, các doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh: Thùy Linh

Báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cho biết, trong năm 2021, Đảng bộ Khối đã ban hành, triển khai thực hiện 4 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có hiệu quả thiết thực ngay trong thực tiễn, đáp ứng mong muốn, nhu cầu của cơ sở.

Một số chương trình mới và khó được xin ý kiến nhiều lần thông qua các hình thức, điển hình là tổ chức đạt chất lượng hiệu quả các hội thảo, diễn đàn về “Liên kết, hợp tác - Nhân tố phát triển doanh nghiệp bền vững, Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội”; phối hợp tổ chức diễn đàn chuyển đổi số.

Không chỉ thực hiện liên kết, hợp tác trong nội bộ, Đảng ủy Khối mở rộng hợp tác với các Đảng ủy trong doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy để hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển, mở rộng thị trường nội địa cho các doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực. Trong đó, công tác tư tưởng chính trị đã đề cao tính thời sự, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy đến cơ sở được kịp thời.

Cùng đó các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hạn chế nguồn lực,... nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong năm 2021, Đảng ủy Khối đã kết nạp được 422 đảng viên mới, vượt 5,5% kế hoạch (kết nạp 1 trường hợp là chủ doanh nghiệp tư nhân; 183 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước).

Đặc biệt, với nhiều nỗ lực, cố gắng, các doanh nghiệp trong Khối có doanh thu ước đạt trên 360.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 7.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt gần 5.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên trong các doanh nghiệp thuộc Khối đạt gần 10 triệu đồng. Tổng giá trị các hợp đồng liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong năm 2021 đạt hơn 30 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp ngành điện, cơ khí, may mặc, ngân hàng, bảo hiểm tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác trong các dự án, công trình đầu tư xây dựng đạt giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất; xây dựng nền tảng ứng dụng công nghệ số, sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát, góp phần tăng tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các hoạt động thiện nguyện được đẩy mạnh như: Ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 gần 528 tỷ đồng, Quỹ vaccine hơn 1.320 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong Khối cũng ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo năm 2021” gần 3 tỷ đồng; ủng hộ quỹ “Sóng và máy tính cho em” hơn 16,47 tỷ đồng.

Bước sang năm 2022, để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn khẳng định, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể; kiên trì thực hiện các giải pháp đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, phương châm hành động là đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; năng động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và sử dụng, phát huy hiệu quả các nguồn lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp với chuyển đổi số để tạo đột phá cho sự phát triển.

 “Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề nghị các cấp ủy đảng, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động trong Khối nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022”, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Diệu Anh