Doanh thu ngành vận tải giảm

27/02/2020

(Chinhphu.vn) – Tổng doanh thu ngành vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát tháng 2 trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt 10,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% so tháng trước và giảm 1,6% so cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong tháng 2, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng này ước đạt 64,9 triệu tấn, giảm 4,1% so tháng trước và giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 6.136 triệu tấn.km, giảm 2,1% và giảm 4,6%; doanh thu vận chuyển hàng hóa tháng 2 đạt 3.244 tỷ đồng, giảm 1,7% và giảm 1,7%. Tính chung 2 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 132,6 triệu tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 12,4 tỷ tấn.km, giảm 3,5%; doanh thu đạt 6.727 tỷ đồng, giảm 1,2%.

Số lượt hành khách vận chuyển trong tháng đạt 33,3 triệu lượt hành khách, giảm 5,7% so với tháng trước và giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 795 triệu lượt hành khách.km, giảm 2% và giảm 3,1%; doanh thu vận chuyển hành khách đạt 1.686 tỷ đồng, giảm 2,2% và giảm 2,1%. Tính chung 2 tháng, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 68,6 triệu lượt hành khách, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.607 triệu lượt hành khách.km, giảm 1,2%; doanh thu ước đạt 3.417 tỷ đồng, giảm 1,1%.

Ước tính doanh thu hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 2 đạt 4.505 tỷ đồng, giảm 2,1% so với tháng trước và giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 9.109 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động bưu chính chuyển phát trong tháng đạt 657 tỷ đồng, giảm 3,3% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu ước đạt 1.336 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Anh