Doanh thu ngành vận tải Thủ đô tăng so với cùng kỳ

01/10/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong tháng 9 và trong quý III năm nay, số lượt vận chuyển và doanh thu vận tải đều tăng so với cùng kỳ.

Trong tháng 9, số lượt hành khách vận chuyển ước tính đạt 23,2 triệu lượt hành khách, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III/2020, số lượt hành khách vận chuyển ước tính đạt 68 triệu lượt hành khách, tăng 36,8% so với quý trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên tính chung 9 tháng năm 2020, số lượt hành khách vận chuyển đạt 218 triệu lượt hành khách, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 6.536 triệu lượt hành khách.km, giảm 11,8%; doanh thu đạt 11,7 nghìn tỷ đồng, giảm 23,4% (9 tháng năm 2019, vận chuyển tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển tăng 13,1%; doanh thu tăng 11,8%).

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 9 ước tính đạt 93 triệu tấn, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 7.213 triệu tấn.km, tăng 3% và tăng 5,8%; doanh thu ước tính đạt 4.052 tỷ đồng, tăng 3,9% và tăng 5,8%.

Ước tính quý III/2020, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 276 triệu tấn, tăng 33,2% so với quý trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 9 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 676,5 triệu tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 57,7 tỷ tấn.km, tăng 3,2%; doanh thu đạt 33 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% (9 tháng năm 2019, vận chuyển tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển tăng 11,7%; doanh thu  tăng 11,9%).

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 9 ước tính đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ. Doanh thu quý III/2020 đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6,1% so với quý trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2020, doanh thu ước đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% (9 tháng năm 2019 tăng 11,7%).

Đến nay dịch Covid-19 sau khi bùng phát lần 2 đã cơ bản kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội bước vào năm học mới, lượng xe tham gia đưa đón học sinh tăng lên đáng kể, vận tải hành khách công cộng hoạt động với tần suất cao. Đồng thời Nhà nước đưa ra nhiều gói vay vốn ưu đãi, xem xét giảm thuế, phí môi trường, phí kiểm định để hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải. Đây là dấu hiệu khả quan nhằm phục hồi ngành vận tải thời gian tới.

Minh Anh