Doanh thu vận tải hành khách đạt hơn 1.800 tỷ đồng

02/12/2019

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Giao thông và vận tải Hà Nội, trong tháng 11, số lượt hành khách vận chuyển đạt 57,1 triệu hành khách, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận chuyển hành khách đạt 1.811 tỷ đồng, tăng 0,5% và tăng 10,5%.

Lũy kế từ đầu năm, số lượt hành khách vận chuyển trên địa bàn Hà Nội đạt 609,8 triệu hành khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 22.863 triệu hành khách.km, tăng 12,5%; doanh thu đạt 19.292 tỷ đồng, tăng 12%.

Cũng theo số liệu từ Sở GTVT Thành phố, ước tính doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng này đạt 4.730 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng, doanh thu đạt 49.993 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó đường bộ chiếm 83,3% và tăng 12,2%; đường thủy chiếm 3,2% và tăng 11,9%.

Tổng doanh thu ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11 ước tính đạt 9.837 tỷ đồng, tăng 2% so tháng trước và tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2018, trong đó kinh tế Nhà nước đạt 1.342 tỷ đồng, tăng 1,9% và tăng 11,4%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 6.467 tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 10,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 13,8%.

Lũy kế từ đầu năm, tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 104,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm trước, trong đó kinh tế Nhà nước chiếm 13,8% và tăng 11,7%; kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 65,7% và tăng 12,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 20,5% và tăng 11%.

Trong tháng 11, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 72,9 triệu tấn, tăng 1% so tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 6.081 triệu tấn.km, tăng 1,7% và tăng 13,8%; doanh thu vận chuyển hàng hóa tháng 11 đạt 3.297 tỷ đồng, tăng 2,9% và tăng 8,8%. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 781,1 triệu tấn, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 64.681 triệu tấn.km, tăng 10,4%; doanh thu đạt 35.329 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Minh Anh