Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

03/11/2015

(Chinhphu.vn) – Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn và xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã xác định công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Huyện giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo.

 

Ảnh minh họa

Nhiều cách làm mới và sáng tạo

Báo cáo kết quả, cách làm của huyện Phúc Thọ về việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ cho rằng chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại và phát triển của Đảng; là giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã tiến hành xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch với nhiều cách làm mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nổi bật là đề án về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ trên địa bàn dân cư”.

Trong đó, ngoài các yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định chung, huyện đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần; phấn đấu ít nhất 95% chi bộ có nội dung sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm, thảo luận và ban hành nghị quyết khả thi, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; đảm bảo mỗi kỳ sinh hoạt của tất cả các chi bộ có từ 90% đảng viên trong chi bộ tham dự; phấn đấu ít nhất 60% số buổi sinh hoạt chi bộ có sự tham dự của cấp ủy cấp trên; 100% chi bộ có tài liệu sinh hoạt chi bộ và sử dụng có hiệu quả tài liệu trong sinh hoạt chi bộ...

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng cho biết, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn công tác Đảng, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho toàn bộ bí thư các chi bộ trên địa bàn.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ bí thư chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” huyện Phúc Thọ năm 2014, đã thu hút sự tham gia của 344/356 bí thư chi bộ. Hội thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, là lớp huấn luyện cán bộ đặc biệt, có ý nghĩa to lớn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đồng loạt tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ đề từng năm hoặc theo nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc của địa phương. Riêng năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ chỉ đạo đồng loạt tổ chức 5 buổi sinh hoạt chuyên đề...

Những giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng thực hiện như: nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên kết nạp mới; tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương các chi bộ làm tốt; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ...; đồng thời, chỉ đạo thí điểm tiếp tục đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Hiệu quả từ việc đổi mới sinh hoạt chi bộ

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, bằng những cách làm mới, sáng tạo, kiên trì của Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ, trong nhiệm kỳ qua, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện đã được thực hiện nền nếp, bài bản, nghiêm túc. Tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao, tính chiến đấu của đảng viên và chi bộ có tiến bộ rõ rệt; chất lượng các nghị quyết do chi bộ ban hành được nâng lên.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã được tăng cường; có tổ chức cơ sở đảng trước đây gần như mất sức chiến đấu, nay đã có chuyển biến tích cực, từng bước lấy lại vai trò lãnh đạo.

Các nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai kịp thời, sâu, cụ thể tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ, từ đó lan tỏa, tạo được sự ủng hộ trong nhân dân. Việc dự sinh hoạt chi bộ và xuống cơ sở thường xuyên đã giúp cán bộ Huyện, xã có cơ hội nắm được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở kịp thời; từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết; đảng viên ở cơ sở tin tưởng, gắn bó với lãnh đạo các cấp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng chí Ngọ Duy Hiểu kiến nghị: Trong hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, Trung ương cần đưa ra các tiêu chí cụ thể hơn đối với từng loại hình tổ chức đảng để đánh giá chính xác chất lượng hoạt động, nhất là phải gắn với kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị mà tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, Thành ủy sớm ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về mối quan hệ giữa tổ chức đảng với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị ở thôn, đảm bảo Đảng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sự thống nhất và hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy cần quan tâm định kỳ 2 năm/lần, tổ chức các hội nghị chuyên đề, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm về mô hình, cách làm hay trong sinh hoạt ở các loại hình chi bộ.

Bích Phương