Đổi mới trong hoạt động giải trình của HĐND các cấp

03/12/2019

(Chinhphu.vn) - Hoạt động giải trình được Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã chú trọng đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động của H ĐND các cấp năm 2019, đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: thanglong.chinhphu.vn

Sáng 3/12, báo cáo tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện chủ đề năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND.

Đến hết tháng 11/2019, có 248/273 nội dung công việc (đạt 90,8% kế hoạch) hoàn thành cơ bản đúng thời gian, tiến độ, chất lượng. Thường trực HĐND Thành phố đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương, Thành ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả 361 nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Bên cạnh đó, kết quả nổi bật nữa là HĐND đẩy mạnh hoạt động tái giám sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố. Với phương châm “theo đến cùng” vấn đề đã được giám sát, chất vấn, Thường trực HĐND tiếp tục chú trọng theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát, tái chất vấn. Qua hoạt động tái giám sát trong năm 2019, phần lớn kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn của HĐND, các Ban HĐND đều đã và đang được UBND và các ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Về khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018 được chỉ ra sau kiểm điểm, Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018; lồng ghép nội dung triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019 tới HĐND quận, huyện, thị xã, tạo không khí đổi mới, phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đến HĐND các cấp.

Kết quả đạt được, đã tổ chức 2 hội nghị tọa đàm mở rộng tới đại biểu chuyên trách là Thường trực, lãnh đạo các ban HĐND quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND xã, phường, thị trấn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND; phân công các đại biểu chuyên trách HĐND Thành phố đi dự, theo dõi phiên giải trình của các quận, huyện, thị xã và mỗi năm tham dự ít nhất 1 kỳ họp của HĐND xã, phường, thị trấn...

Trong năm, HĐND quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 116 kỳ họp, ban hành 442 nghị quyết, tổ chức 748 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề, tổ chức 51 phiên giải trình của Thường trực HĐND; đều tăng hơn năm 2018 về lượng và chất.

Việc tổ chức các kỳ họp HĐND Thành phố đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của Luật; xem xét thông qua các nội dung quan trọng góp phần vào sự phát triển Thủ đô. Trên cơ sở chủ trương nghị quyết của Đảng, các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của Thủ đô, HĐND Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND và UB MTTQ Thành phố tổ chức thành công 3 kỳ họp; thông qua 27 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để TP sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển KT-XH Thủ đô.

Hoạt động chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp tiếp tục được thực hiện với nhiều đổi mới, phát huy trí tuệ của ĐB, đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ, công khai tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm, tự phê bình của người được chất vấn.

Bên cạnh đó, các phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và điều hành của chính quyền các cấp. Năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức thành công 3 phiên giải trình, tăng 1 phiên so với năm 2018. Các nội dung được lựa chọn đều là những nội dung quan trọng, thường xuyên được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và được HĐND giám sát, chất vấn và tái chất vấn tại các kỳ họp của HĐND Thành phố.

Tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, theo Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, các cấp sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020...

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2020; lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND TP; tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND TP; đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban và tổ ĐB TP; tổ chức tốt các cuộc TXCT trước và sau kỳ họp của ĐB HĐND TP, tăng cường các cuộc TXCT chuyên đề và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

HDND cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, các buổi hội thảo, tọa đàm giữa Thường trực HĐND và Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã để trao đổi về kỹ năng, tình hình hoạt động của HĐND. Tăng cường hướng về cơ sở, quan tâm, tạo điều kiện để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND; mở rộng các kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, năm 2020, HĐND Thành phố sẽ triển khai thực Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Gia Linh