Dồn điền đổi thửa được hơn 79,4 nghìn ha xây dựng Nông thôn mới

11/05/2020

(Chinhphu.vn) - Đến nay toàn Thành phố đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 79.454,3 ha; diện tích đất dôi dư sau dồn điền, đổi thửa là 1.836,9ha tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch mở rộng các công trình phúc lợi, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, thực hiện chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Chỉ thị 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Đến nay, các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện cho các hộ nông dân liên doanh, liên kết, sản xuất theo hướng chuyên canh. Đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nông dân… Với số lượng 617.964/622.861 (đạt 99,21%) tăng 433 giấy chứng nhận so với năm 2018. Còn lại 4.897 (chiếm 0,79%) giấy chứng nhận chưa cấp được là những trường hợp khó khăn, vướng mắc do người đứng tên trên Giấy chứng nhận không có mặt tại địa phương, chủ đất đã chết, trong gia đình chưa thỏa thuận được di sản thừa kế, tranh chấp, khiếu kiện, chuyển nhượng không có giấy tờ, chủ đất không hợp tác kê khai.

Thiện Tâm