Đồng bào dân tộc thiểu số phát huy đoàn kết, phát triển kinh tế-xã hội

03/10/2019

(Chinhphu.vn) - Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) Thủ đô đã phát huy đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, phát triển kinh tế xã hội.

TP Hà Nội trao tặng cộng đồng các DTTS bức trướng với nội dung: "Cộng đồng các dân tộc TP. Hà Nội đoàn kết-đổi mới-hội nhập-xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại" - Ảnh: Diệp An

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) TP Hà Nội lần thứ III đã diễn ra với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc TP Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”đã chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong 5 năm qua (2014-2019), công tác dân tộc đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 46 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, 100% số xã đã có đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; trên 60% đường liên thôn, đường trục chính của thôn đã được bê tông hóa; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học được tu sửa và xây mới đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh. 14/14 xã dân tộc miền núi đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% số xã có đài truyền thanh và phủ sóng điện thoại di động và sóng truyền hình.

Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm nhanh, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa...

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố nói chung và vùng dân tộc miền núi nói riêng ngày càng được cải thiện; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội xác định mục tiêu tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng DTTS của thành phố; phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội; từng bước đưa trình độ phát triển các xã vùng dân tộc miền núi cơ bản ngang bằng với mức bình quân vùng nông thôn của thành phố...

Nhiệm kỳ tới, Thành phố phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Đến năm 2024 phấn đấu các xã vùng dân tộc miền núi duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 12%; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân trên 20%/năm, đến cuối năm 2024 cơ bản bằng mức bình quân khu vực nông thôn; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia từ 90% trở lên; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt trên 60%; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Phát tiểu tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác dân tộc và chính sách dân tộc mà thành phố Hà Nội thực hiện trong thời gian qua và đề nghị đại hội thảo luận, thực hiện việc tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của vùng nông thôn ven đô thị đất bán sơn địa, đa dạng sinh thái để tạo sinh kế mới cho người dân, tạo xung lực mới theo hướng ban hành cơ chế chính sách phù hợp về đất đai, dạy nghề, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm... Đồng thời khai thác tiềm năng lợi thế, đồng thời có phương án bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số…

Tiếp thu thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm qua thành phố đã quan tâm ưu tiên cho phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Ban Thường vụ HĐND TP đã ban hành Nghị quyết, UBND TP đã ban hành kế hoạch phát triển KTXH đối với vùng DTTS giai đoạn 2013-2015; ngân sách TP đã bố trí trên 837 tỷ đồng, đầu tư thực hiện 105 dự án. Giai đoạn 2016-2020, ngân sách TP dự kiến bố trí 1000 tỷ đồng, đến nay đã cấp 850 tỷ đồng thực hiện các dự án vùng đồng bào DTTS…

Để thực hiện tốt công tác dân tộc, thời gian tới, Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị các Sở, ban ngành tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; vận động đồng bào DTTS tích cực thực hiện các chương trình nghị quyết, dần thu hẹp khoảng cách giữa vùng dân tộc với nông thôn Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, có giải pháp hữu hiệu phát triển KTXH vùng dân tộc, nghiên cứu các chính sách đối với vùng DTTS, trước mắt tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển nguồn lực đối với 14 xã miền núi, giai đoạn 2019 - 2020. Chú trọng phát triển toàn diện văn hóa DTTS, giữ gìn bảo tồn, tôn vinh các bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín đối với đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc...

Diệp An