Đồng bộ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô

06/11/2015

(Chinhphu.vn) – Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử... là những giải pháp cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố trong những tháng cuối năm 2015.

 

Ảnh minh họa

Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa

Sau hơn 7 tháng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND Thành phố Hà Nôi, các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư, đất đai, tiếp cận điện năng, tín dụng ngân hàng… TP Hà Nội đã thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp từ 05 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc từ ngày 01/01/2015 (sớm 6 tháng theo quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi).

Đồng thời, Hà Nội đã thực hiện vượt cả chỉ tiêu và thời gian theo Nghị quyết của Chính phủ về kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và rút ngắn thời gian nộp thuế. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98,2%, chiếm gần 20% của cả nước; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 93,6%, chiếm trên 20% của cả nước; rút ngắn thời gian nộp thuế của doanh nghiệp còn 117 giờ/năm, vượt chỉ tiêu 121,5 giờ/năm.

Ngoài ra, Hà Nội đã rà soát và kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét cắt giảm 61 thủ tục hành chính (TTHC) đạt tỷ lệ 14,7%, đơn giản hóa 76 TTHC đạt tỷ lệ 18,4% đối với người nộp thuế. Thủ tục hải quan điện tử được thực hiện tại tất cả các Chi cục Hải quan với tỷ lệ tờ khai chiếm tỷ lệ 99% so với tổng số tờ khai phát sinh; kim ngạch chiếm 99% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Tích cực triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT.

Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của phần mềm dịch vụ công mức độ 3 đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện giải quyết cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng thuộc trách nhiệm của ngành điện tối đa là 15 ngày, ít hơn 3 ngày so với quy định…

Tiếp tục triển khai, đồng bộ nhiều giải pháp

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội xác định còn rất nhiều nội dung công việc cần phải tập trung triển khai, thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND Thành phố, đặc biệt là nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố phải hoàn thành trong năm 2015.

Do đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hành động của thành phố và Chính phủ, có biện pháp triển khai cụ thể trong những tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

Cụ thể, thực hiện có hiệu quả các luật mới ban hành như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phá sản... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng phong cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp đối với doanh nghiệp và công dân theo hướng phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp và tạo điều kiện tối đa; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ...

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố phối hợp với đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động và tác nghiệp trên hệ thống phần mềm đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đẩy mạnh các giải pháp để nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua mạng trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp. Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường hơn nữa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, sử dụng các ứng dụng thông minh, đào tạo các chuyên gia phân tích dữ liệu; bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế đúng thời gian quy định.

Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội chú trọng công tác tập huấn cho các doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu đến hết năm 2015 có 70% đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử… Cục Hải quan thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thời gian xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.

Sở Xây dựng rà soát, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, nội dung hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xin cấp phép xây dựng không quá 30 ngày… Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các công việc liên quan đến EVN xuống dưới 10 ngày (hiện nay là 18 ngày)…

Bích Phương