Đồng ý sáp nhập 10 phường, xã của Hà Nội

11/02/2020

(Chinhphu.vn) - Với việc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho sáp nhập 10 xã/ phường… thành phố Hà Nội sẽ giảm được 5 xã/ phường so với hiện nay.

Sáng 11/2, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021 của Hà Nội và 5 tỉnh thành phố khác gồm: Thái Bình, Lào Cai, Cần Thơ, Khánh Hòa, Cao Bằng.

Cụ thể, theo các đề án về nội dung này do Chính phủ trình, thành phố Hà Nội thực hiện sắp xếp 10 xã/ phường, đưa số lượng đơn vị hành chính cấp xã của thành phố từ 584 hiện nay giảm xuống còn 579 đơn vị (giảm 5 đơn vị).

Sau khi thảo luận, 100% ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 6 tỉnh, thành phố kể trên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020.

Vĩnh Hoàng