Dư nợ cho vay nền kinh tế chiếm 89,78%

22/05/2020

(Chinhphu.vn) – Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, đến 31/5/2020, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước đạt 2.162.687 tỷ đồng, tăng 2,4% so với 31/12/2019. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.941.679 tỷ đồng chiếm 89,78% và tăng 2,63%.

Dư nợ ngắn hạn tăng 3,04%, dư nợ trung và dài hạn tăng 2,34%; dư nợ VND tăng 2,94%, dư nợ ngoại tệ tăng 0,13% so với 31/12/2019.

Dự kiến đến 31/5/2020, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 176.809 tỷ đồng, chiếm 9,11%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 102.831 tỷ đồng, chiếm 5,3%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 368.919 tỷ đồng, chiếm 19%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 48.803 tỷ đồng, chiếm 2,51%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 7.844 tỷ đồng, chiếm 0,4%; cho vay chính sách xã hội đạt 7.854 tỷ đồng, chiếm 0,4%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp ước đạt 547.826 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, đảm bảo đáp ứng thực hiện cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đến 31/5/2020, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn dự kiến đạt 3.597.326 tỷ đồng, tăng 2,64% so với 31/12/2019. Trong đó: tiền gửi VND tăng 3,14%, tiền gửi ngoại tệ tăng 0,07%; tiền gửi tiết kiệm tăng 2,61%, tiền gửi thanh toán tăng 2,83% so với 31/12/2019.

Các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định của NHNN và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các TCTD tích cực nâng cao quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề sớm trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Các TCTD trên địa bàn triển khai thông tư 01/2020/TT-NHNN cùa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Dự kiến đến 31/5/2020, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,97%/tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Minh Anh