Đưa Đồng Tâm thành xã nông thôn mới vào năm 2021

09/07/2020

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị huyện Mỹ Đức tập trung hoàn thành xây dựng 4 xã nông thôn mới, hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2022. Riêng với xã Đồng Tâm phấn đấu năm 2021 trở thành xã nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Gia Huy

Sáng 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Vượt qua thách thức, đưa Mỹ Đức là trung tâm du lịch

Theo Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương, trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, kiên trì, kiên nhẫn, vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tiềm năng lợi thế, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Đảng bộ Mỹ Đức đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 23 đã đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 10,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người, tăng 27,5 triệu đồng, bằng 2,3 lần so với năm 2015. Du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

Bên cạnh khó khăn, thách thức chung, huyện Mỹ Đức còn có thách thức riêng, trong đó có “điểm nóng” là xã Đồng Tâm; nhưng với tinh thần, quyết tâm, bản lĩnh dám đương đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện. 

Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức được tổ chức thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao Đảng bộ Huyện đã nghiêm túc chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm cần được nghiêm túc khắc phục liên quan đến: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Huyện còn chậm; dịch vụ - du lịch, thương mại, sản xuất nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Bên cạnh đó, chính trị, an ninh nông thôn, trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, nhất là trong quản lý đất đai.

Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng chưa cao,nhất là cấp cơ sở; tinh thần, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; còn không ít đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; thậm chí, vi phạm pháp luật Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh; có vụ việc bị lợi dụng, từng bước chuyển hóa thành chống đối, cực đoan, dẫn đến phát sinh thành “điểm nóng” nghiêm trọng như tại xã Đồng Tâm. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó xác định rõ trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc kiểm điểm, đánh giá đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương chưa thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng chưa cao, nhất là cấp cơ sở; tinh thần, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có nhiều đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; thậm chí, vi phạm pháp luật Nhà nước... 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó xác định rõ trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ảnh: Gia Huy

Cần giải pháp đồng bộ về hạ tầng, thu hút đầu tư

Theo Bí thư Hà Nội, Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030 cho thấy huyện Mỹ Đức là vành đai xanh của Thủ đô, phải bảo đảm ổn định diện tích 7.500 ha lúa; kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh Chùa Hương gắn với các khu du lịch sinh thái… Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ Huyện xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển Huyện trong thời gian tới.

“Đảng bộ huyện cần có giải pháp đồng bộ, cụ thể thu hút đầu tư, tập trung khai thác mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội và hỗ trợ của Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Huyện”, Bí thư Hà Nội nêu.

Về phát triển kinh tế, Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là Nông nghiệp và Du lịch, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Huyện tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản; tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu phục vụ trực tiếp những sản phẩm thế mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu huyện Mỹ Đức tập trung hoàn thành xây dựng 4 xã nông thôn mới, hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2022, hoàn thành trước một năm so với mục tiêu Huyện đặt ra. Riêng với xã Đồng Tâm phấn đấu năm 2021 trở thành xã nông thôn mới.

Đối với phát triển du lịch, với tiềm năng và lợi thế thiên nhiên ưu đãi, Mỹ Đức cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, lựa chọn những nhà đầu tư phù hợp, có kinh nghiệm, có năng lực tài chính. Đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh. Phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Trước mắt, tổ chức quản lý tốt và hiệu quả khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương. 

Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh huyện Mỹ Đức cần tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh. 

"Mỹ Đức cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, từ Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên", Bí thư Hà Nội chỉ rõ và nhấn mạnh huyền cần xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách từ xã đến huyện thực sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trước nhân dân. 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần chỉ thị 28 của Ban Bí thư với mục tiêu lấy chất lượng làm cơ sở. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

"Tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân Huyện nhà, trước Đảng bộ và Nhân dân toàn Thành phố, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa 24 những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17.", Bí thư Thành ủy đề nghị.

Gia Huy