Đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao

31/07/2020

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ quận Thanh Xuân cần tiếp tục đánh giá đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của quận Thanh Xuân để sớm đưa quận trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao ở phía Tây Nam của Thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Gia Huy

Sáng 31/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong quận, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quạn Thanh Xuân đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành, với tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt kết quả tốt, trong đó 3 năm liền (2015-2017) vượt kế hoạch thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt 26.595 tỷ đồng, tăng bình quân 19,65%/năm.

Đảng bộ và nhân dân quận Thanh Xuân vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Cờ thi đua Chính phủ năm 2015, Huân chương lao động Hạng Nhất lần 2 năm 2016, Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố các năm 2016, 2017, 2018, 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Thanh Xuân đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhất trí với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Quận đặt ra trong 5 năm tới về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị. Phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Chủ tịch TP. Hà Nội đề nghị quận tiếp tục đánh giá đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của quận Thanh Xuân trong sự phát triển chung của Thành phố để xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong những năm tới.

Chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cần tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao ở phía Tây nam của Thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khoá VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Gia Huy

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị quận Thanh Xuân tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Quận cần kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch như giai đoạn 1, giai đoạn 2 đã thực hiện; khởi động lại toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch và đội phản ứng nhanh tại cơ sở. Các hoạt động cần tiến hành quyết liệt, tập trung hơn nữa để kịp thời ứng phó, ngăn chặn hiệu quả các ca mắc mới, không để lây lan rộng trong cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện, trang thiết bị đáp ứng công tác phòng dịch.

Đồng thời giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, lên phương án bố trí lực lượng, cán bộ thường xuyên ứng trực 24/24/7 để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp.

Là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và lễ hội truyền thống, Đảng bộ Quận cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện.

Triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển.

Thứ năm, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chung của quận.

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận cần tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Hòa An