Gần 800 cửa hàng kinh doanh trái cây được cấp biển nhận diện an toàn

23/09/2019

(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 15/9, UBND các quận đã thực hiện gia hạn và cấp mới biển nhận diện cho 794/798 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn (trong đó, gia hạn 732 cửa hàng và cấp mới 62 cửa hàng), đạt tỷ lệ 99,5%.

Sở Công Thương Hà Nội vừa rà soát kết quả 9 tháng đầu năm 2019 trong triển khai Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”.

Theo đó, đến nay, trên địa bàn 12 quận nội thành Hà Nội có tổng số 798 cửa hàng kinh doanh trái cây. 798/798 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận đã được cấp đăng ký kinh doanh, đạt tỷ lệ 100% (con số này trước khi triển khai thực hiện đề án là 30%).

Bên cạnh đó, 3.074/3.074 người đã thực hiện việc khám sức khỏe theo quy định, đạt tỷ lệ 100% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 68%); 3.070/3.074 người đã thực hiện xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 99.87% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 62,4%); 798/798 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc cam kết bảo đảm ATTP, đạt tỷ lệ 100% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 30%).

Đáng chú ý, có 798/798 cửa hàng có trang thiết bị bảo quản trái cây đạt tỷ lệ 100% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 67%); 756/798 cửa hàng có trang thiết bị giám sát chất lượng trái cây đạt tỷ lệ 94,74% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 50%); 798/798 cửa hàng có quầy, kệ trưng bày trái cây đạt tỷ lệ 100% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 84%); 753/798 cửa hàng có trang thiết bị vận chuyển trái cây đạt tỷ lệ 94,36% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 50%); 798/798 cửa hàng có thiết bị vệ sinh cơ sở đạt tỷ lệ 100% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 84%).

Tại thời điểm kiểm tra để cấp biển nhận diện, 794/798 cửa hàng có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trái cây đạt tỷ lệ 99,5% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 59%); 620/798 cửa hàng có tem truy xuất nguồn gốc trái cây đạt tỷ lệ 79,49% (trước khi triển khai thực hiện đề án là 38%).

Tính đến ngày 15/9/2019, 794 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận đáp ứng được các yêu cầu của đề án. UBND các quận đã thực hiện gia hạn và cấp mới biển nhận diện cho 794/798 cửa hàng (trong đó, gia hạn 732 cửa hàng và cấp mới 62 cửa hàng), đạt tỷ lệ 99,5%.

Trên địa bàn 12 quận đã xây dựng được tổng số 40 tuyến phố (riêng quận Thanh Xuân 11 tuyến, Hà Đông 5 tuyến, Cầu Giấy 8 tuyến) không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, không để tình trạng kinh doanh dưới lòng đường, vỉa hè đối với các tuyến phố còn lại của 12 quận.

Thùy Linh