Giải quyết việc làm cho khoảng 74.000 lao động trong 6 tháng đầu năm

31/05/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ước 6 tháng đầu năm 2020, Thành phố giải quyết việc làm cho 74.000 lao động, đạt 47,4% kế hoạch năm, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, ngay từ đầu năm 2020, thành phố Hà Nội đã sớm ban hành Kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố năm 2020. Triển khai các kế hoạch của Thành phố trong lĩnh vực lao động việc làm và đào tạo lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề của người lao động qua các hình thức. Tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động; đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch việc làm khi hết dịch bệnh Covid-19; xây dựng và ban hành Đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội.

Tính trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 57.966/156.000 lao động, đạt 37,1% kế hoạch năm (trong đó, tạo việc làm cho 22.926 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố với số tiền 1.009 tỷ đồng). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2020 giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến hết tháng 5/2020, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 28.554/210.000 người, đạt 13,6% kế hoạch (trong đó: trình độ cao đẳng 133 người; trung cấp 183 người; sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 28.238 người). Ước 6 tháng đầu năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh và đào tạo cho 35.416/210.000 lượt người, đạt 16,9% kế hoạch năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh. Số lượng tuyển sinh giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2019 (riêng trình độ cao đẳng và trung cấp đã giảm hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2019)

Từ nay đến cuối năm, ngành lao động, thương binh và xã hội Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động. Tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động; đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch việc làm khi hết dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; giảm dần các vụ việc xảy ra do mất an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội. 

Minh Anh