Gỡ ‘khó’ cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

17/07/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 144/CTr-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

UBND Thành phố sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã: Hướng dẫn an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo giai đoạn. Thực hiện giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn.

Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: Công tác quy hoạch; hạ tầng; đất đai; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách TTHC... sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư tại các kết luận, thông báo của Trung ương và văn bản của thành phố. Rà soát, cắt giảm triệt để các TTHC còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. Đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp; cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp các sở, ngành triển khai cắm mốc đối với các dự án theo quy định; Thành lập Hội đồng GPMB và triển khai bồi thường GPMB tại các địa phương; phối hợp tham gia ý kiến vào các đồ án quy hoạch liên quan…

Về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của thành phố và cơ sở; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ dự án, công tác bồi thường, GPMB theo thẩm quyền và báo cáo ngay UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dối là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

Các chủ đầu tư chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn tại của các dự án, đặc biệt các dự án chuyển tiếp; thực hiện nghiệm thu, bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án. Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc phải làm rõ tồn tại, hạn chế, phân công cán bộ để tháo gỡ, xử lý và chủ động báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

Hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 7 năm 2020; đến hết tháng 8/2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2019 sang năm 2020; giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2020 đối với kế hoạch vốn ngân sách trung ương; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới chậm nhất trong tháng 6/2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

Nguyên Phương