Góp phần bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển bền vững

08/07/2020

(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương Hà Nội sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Đảng bộ Sở Công Thương Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Công Thương luôn chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ cơ quan Sở Công Thương.

Nhiều chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Đảng ủy Sở hoàn thành vượt mức. Cụ thể, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,25%/năm. Thương mại nội địa giữ vững đà tăng trưởng với tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11,21%.

Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu đã vượt qua khó khăn; kim ngạch xuất khẩu 3 năm liên tiếp tăng ở mức 2 chữ số (năm 2017 tăng 10,3%, năm 2018 tăng 18,6%, năm 2019 tăng 20,3%), đưa kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,52%.

Đảng ủy Sở Công Thương cũng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác xây dựng, trình phê duyệt, công bố và triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV; quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn đến năm 2025; phát triển cụm công nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt, xây dựng đầy đủ kế hoạch triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ướng 4 khóa XI, XII, Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy…

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững.

Góp phần phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, văn minh và hiện đại. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân; củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác và phát triển, nâng cao vị thế của Thủ đô.

Đồng thời, đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện. Cụ thể, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng bình quân 7,8%/năm; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 11,5%/năm. Đến năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 21.500 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 3,9%.

Để thực hiện những chỉ tiêu này, trong nhiệm kỳ tới, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm tiêu thụ nội địa, xuất khẩu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, từ đó hình thành nền sản xuất công nghiệp ổn định và vững chắc. Chủ động liên kết với các tỉnh thành, tổ chức quốc tế phát triển công nghiệp công nghệ cao như công nghệ phần mềm, sinh học, chế biến thực phẩm chất lượng cao.

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ logistics. Thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Tạo ra sự đột phá trong phát triển thương mại Hà Nội trên cơ sở mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và đời sống nhân dân.

Bích Phương