Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

03/11/2015

(Chinhphu.vn) – Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) các cấp trên địa bàn Thành phố.

 

Ảnh minh họa

Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội

Để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng chí Đào Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội cho biết, với vai trò của mình, Ban Thường trực UBMTTQ từ Thành phố tới cơ sở đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, tập huấn về nhiệm vụ MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân, thể hiện tốt vai trò là cầu nối, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố, MTTQ còn thực hiện khá toàn diện về hoạt động giám sát và phản biện xã hội được thể hiện bằng những kết quả cụ thể.

Về công tác giám sát, MTTQ Việt Nam từ Thành phố đến cơ sở đã tham gia giám sát cùng đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và các Ban chỉ đạo của Thành phố thực hiện tốt công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định, trong đó đã tập trung giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016, thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, việc triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các chính sách an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, giám sát đợt tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công, giám sát xây dựng nông thôn mới,...

Về thực hiện Phản biện xã hội, MTTQ xác định đây là một nhiệm vụ mới nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, góp phần hoàn thiện chính sách, sát với thực tiễn của đời sống xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, thông qua hoạt động phản biện xã hội sẽ nâng cao vai trò của MTTQ trong việc xây dựng, tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Kết quả trong 5 năm thực hiện hoạt động phản biện xã hội (kể từ năm 2010), MTTQ TP đã tổ chức được 20 cuộc phản biện xã hội; cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 67 cuộc; cấp xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 72 cuộc; 100% quận, huyện, thị xã, 151/584 xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

Tuy nhiên, đồng chí Đào Văn Bình cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát và phản biện xã hội vẫn còn những khó khăn, hạn chế như phương pháp giám sát còn lúng túng, chất lượng giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của Nhân dân; đội ngũ cán bộ MTTQ một số chưa được đào tạo cơ bản; các quy định, hướng dẫn về vai trò giám sát của MTTQ chưa được quan tâm đúng mức;...

Cần luân chuyển cán bộ làm công tác Đảng

Đồng chí Đào Văn Bình cho rằng, thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần quan tâm chuẩn hóa, luận chuyển cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền sang làm công tác MTTQ, đoàn thể và ngược lại để nâng cao chất lượng cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ngoài ra, Thành ủy cần tổng kết 5 năm thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện tốt Luật MTTQ năm 2015 và Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.

Ông Bình cũng cho rằng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội là thực hiện quan điểm dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt sẽ tăng thêm niềm tin của Nhân dân, tăng sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kim Liên