Hà Nội: 11 quận, huyện không còn nợ quá hạn

23/09/2019

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, hiện trên địa bàn có 11 quận, huyện, thị xã và 479 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã quan tâm chỉ đạo tập trung huy động các nguồn lực tài chính, nhất là nguồn lực tại chỗ của địa phương để tạo lập nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tính đến 31/7/2019, tổng nguồn vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội là 7.969 tỷ đồng, tăng 2.781 tỷ đồng so với năm 2015.

Cũng từ năm 2016 đến 31/7/2019, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố đã giải ngân 11.045 tỷ đồng cho gần 370 nghìn lượt khách hàng vay vốn thông qua 17 chương trình tín dụng chính sách. Doanh số thu nợ trong giai đoạn này là 8.284 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng là 7.923 tỷ đồng với trên 287.000 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, một số chương trình tín dụng đã có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn.

Theo báo cáo, nợ quá hạn toàn Thành phố tính đến 31/7/2019 là 4 tỷ đồng, giảm 1,7 tỷ đồng so với cuối năm 2015, tương đương giảm từ 0,11% xuống còn 0,05%; nợ khoanh là 1,3 tỷ đồng, giảm 0,2 tỷ đồng… Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chất lượng tín dụng chính sách xã hội đã từng bước được củng cố và giữ vững. Hiện, trên địa bàn có 11 quận, huyện, thị xã không có nợ quá hạn như: Ba Vì, Thanh Oai, Đan Phượng, Nam Từ Liêm, Hà Đông… và 479 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 82%...

Nhìn chung, vốn tín dụng chính sách xã hội được Thành phố đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bao gồm: Chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; Chương trình dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Vĩnh Hoàng