Hà Nội cấp mới hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài trong năm 2020

28/12/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính chung cả năm 2020, thu hút đầu tư nước ngoài FDI của Thành phố Hà Nội ước đạt 3,72 tỷ USD.
Dự án Nidec Chaun Choung Việt Nam

Tính chung cả năm 2020, thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố Hà Nội ước đạt 3,72 tỷ USD. Trong đó, cấp mới 505 dự án với vốn đầu tư đăng ký 875 triệu USD; 155 lượt dự án tăng vốn với số vốn bổ sung 1.269 triệu USD; 741 lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với trị giá 1.580 triệu USD.

Một số dự án lớn đã cấp trong năm 2020 là Dự án Nidec Chaun Choung Việt Nam (Nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư qua Đài Loan) với số vốn đăng ký 174,5 triệu USD; Dự án Công trình văn phòng 29 Liễu Giai (Twin Peaks) tăng vốn 246 triệu USD; Nhà đầu tư Viking Asia Holdings II Pte. Ltd và Credit Suisse AG mua vốn góp trong Công ty CP Vinhomes trị giá 650 triệu USD; Khu đô thị trung tâm Tây Hồ Tây tăng vốn 774 triệu USD...
Lũy kế vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến cuối năm 2020, trên địa bàn Thành phố có 6.376 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký lũy kế đến nay đạt 47,7 tỷ USD (trong đó Nhà đầu tư góp vốn mua cổ phần với số vốn đăng ký gần 9 tỷ USD); vốn giải ngân khoảng 29,1 tỷ USD (chiếm 61% vốn đăng ký). Các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài chiếm phần lớn (chiếm 80%), còn lại là liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là bất động sản chiếm 31%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 28%; thông tin truyền thông chiếm 8,7%...
Thành phố tiếp tục quan tâm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển. Trong năm 2020 Thành phố tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 - hợp tác và phát triển” với sự tham gia của 540 doanh nghiệp và gần 2 nghìn đại biểu trong nước và quốc tế.
Minh Anh