Hà Nội chỉ đạo thực hiện yêu cầu Thường trực HĐND TP về vấn đề nước sạch

22/10/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp thu, có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế được Thường trực HĐND TP chỉ ra. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu cho UBND Thành phố các giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chỉ tiêu cung cấp nước sạch theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND TP đảm bảo số lượng, chất lượng, mạng lưới phân phối theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2019.

Rà soát, kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đang triển khai dự án nguồn, dự án mạng chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án, chuyển nhà đầu tư đối với các trường hợp không triển khai dự án hoặc năng lực không đảm bảo nhằm hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi sát sao việc thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư dự án cấp nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ triển khai. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư, đồng thời kiểm soát, thẩm định chặt chẽ năng lực của các nhà đầu tư.

Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát lại tổng thể các cơ chế, chính sách để có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực nước sạch như: quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ, điều kiện được hưởng cơ chế hỗ trợ, quy trình thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng thẩm quyền, thống nhất với các cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch, chính sách hỗ trợ về giá nước sạch cho người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các xã xa trung tâm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Sở NN&PTNT Hà Nội cần sớm hoàn thành việc xử lý các trạm nước sạch nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và cơ chế hỗ trợ nhằm đẩy nhanh việc đóng các giếng khai thác nước ngầm trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên nước trái phép theo quy định; giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến đất đai, quy hoạch, nguồn nước...

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của người dân và nhà đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm và lợi ích của việc sử dụng nước sạch để nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương sử dụng nước sạch của Thành phố; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở trong việc vận động người dân sử dụng nước sạch. Tập trung hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; tích cực phối họp với các sở, ngành giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, TP Hà Nội cũng yêu cầu các nhà đầu tư dự án nước sạch tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án theo đúng tiến độ được duyệt, đồng thời đảm bảo chất lượng cấp nước theo quy định.

Minh Anh