Hà Nội cho ý kiến về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

02/06/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 02/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố tháng 6/2020, để xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng trình kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Phiên họp. Ảnh: Thùy Linh

Dự phiên họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý. Cùng dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố; Lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.

Tại phiên họp, các thành viên UBND Thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính); Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố; Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính;

Dự thảo Nghị quyết về định mức chi đặc thù lĩnh vực thông tin và truyền thông; Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung mức chi đặc thù đối với lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng; Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố; Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm.

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 (theo Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14).

Thùy Linh