Hà Nội: Cơ bản hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử

23/10/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, tính đến hết tháng 9/2020, số lượng doanh nghiệp, tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đã đạt 99,7% (gần 100%) số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn TP. Hà Nội.

Ảnh minh họa

Hiện nay, Chính Phủ đang quyết tâm thúc đẩy nền kinh tế phát triển và quản trị thông minh trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử, giao dịch điện tử, quản trị kinh doanh trên nền điện tử. Theo đó, hóa đơn điện tử đã trở thành xu thế tất yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, TP. Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc trong năm 2020, phấn đấu 100% các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử từ năm 2019 và phấn đấu hoàn thành mục tiêu nêu trên chậm nhất ngày 30/9/2020.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô về lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử và những hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử như gửi thư ngỏ tới doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, khuyến khích sử dụng; mở mới chuyên mục “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trên website để tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách về hóa đơn điện tử, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử. Phối hợp với Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền về lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử, hướng dẫn các bước thực hiện khi đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Đồng thời, tổ chức tập huấn miễn phí (trực tiếp, trực tuyến) cho toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Hỗ trợ bằng nhiều phương thức qua văn bản, email, điện thoại, hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp...Công khai trên website danh sách các số điện thoại hỗ trợ về hóa đơn điện tử của các Phòng, các Chi cục Thuế nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận các kênh hỗ trợ của Cục Thuế được nhanh chóng, kịp thời. Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức có thể tra cứu được hóa đơn điện tử nhằm kiểm soát, hạn chế các rủi ro khi triển khai hóa đơn điện tử…

Với sự nỗ lực đó, tính đến hết tháng 9/2020, số lượng doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đạt 99,7%. Cục Thuế Hà Nội phấn đấu trong năm 2020, bảo đảm 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn Thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử.

Có thể thấy, việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử thời gian qua đã và đang mang lại cho các doanh nghiệp và xã hội rất nhiều lợi ích, như giúp doanh nghiệp giảm các chi phí có liên quan (chi phí chuyển phát cho người mua, chi phí in ấn, chi phí bảo quản hóa đơn giấy chưa sử dụng, chi phí lưu kho quỹ hóa đơn giấy; giảm chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính; khắc phục các rủi ro mất, cháy, hỏng hóa đơn…).

Cùng đó, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho các doanh nghiệp; phát triển thương mại điện tử; thúc đẩy giao dịch điện tử; khắc phục tình trạng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên, làm giả hóa đơn... Đây cũng là giải pháp có tính khả thi trong việc chống hành vi gian lận hoá đơn.

Diệu Anh