Hà Nội đã hỗ trợ hơn 385.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

10/06/2020

(Chinhphu.vn) – Theo UBND thành phố Hà Nội, tính đến nay, Hà Nội đã hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 đợt 1 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 385.432 đối tượng, tổng kinh phí 474,1 tỷ đồng, đạt 99,9%.

Triển khai công tác chăm lo cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, dự tính đến hết tháng 6, thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 57.966 lao động, đạt 37,1% kế hoạch năm. Số lượng này giảm 24,2% so với cùng kỳ, trong đó tạo việc làm cho 22.926 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền 1.009 tỷ đồng. Đồng thời tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 22,2 nghìn người với số tiền 496,2 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4 và tháng 5, Hà Nội đã tiếp nhận và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 11.576 người với số tiền hỗ trợ 254,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành phố cũng đã hỗ trợ học nghề cho gần 1.400 người; cấp và cấp lại hơn 4.800 giấy phép lao động; miễn cấp 588 giấy phép lao động cho người nước ngoài; tiếp tục triển khai Chương trình hành động về nâng cao chỉ số đào tạo lao động năm 2020; xây dựng đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc Thành phố; hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trong bối cảnh dịch Covid-19. 

Do tác động của dịch Covid-19, đến nay tuyển sinh đào tạo nghề được 28.554/210.000 người, đạt 13,6% kế hoạch, trong đó: trình độ cao đẳng 113 người; trung cấp 183 người; sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 28.238 người.

Triển khai các kế hoạch, chương trình khuyến khích tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm trên địa bàn Hà Nội, dự kiến tỷ lệ bao phủ BHYT đến hết tháng 6 này sẽ đạt 88,5% dân số; số người tham gia BHYT là 7.011.220 người, tăng 3,3% tương đương tăng 221.786 người so với cùng kỳ năm 2019; tăng 22.054 người so với tháng 12/2019, đạt 96,6% Kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng người tham gia BHXH bắt buộc đạt 90,1%; tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 91,9%; tham gia BHXH tự nguyện 37.333 người, tăng 4,5% cùng kỳ. 

Tiếp tục hoàn thiện các chế độ, chính sách xã hội trình HĐND Thành phố xem xét thông qua; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, các kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội. 

Hiện nay, một trong các nhiệm vụ trọng tâm đang được UBND thành phố Hà Nội tiến hành là thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND Thành phố. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, Đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, đào tạo lại cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 sàn giao dịch việc làm và 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh.

Từ này đến cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ giảm nợ bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ, phát triển triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; các giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Minh Anh