Hà Nội: Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch Covid-19

21/02/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/2, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc ngành đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch Covid-19, trong đó có giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua thuốc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo sẵn sàng và cung ứng kịp thời đủ thuốc cho nhu cầu phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản 24/SYT-NVD ngày 1/2 về chuẩn bị cơ số thuốc để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; công văn số 27/SYT-NVD ngày 3/2 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; công văn số 41/SYT - NVD ngày 12/2 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Sở Y tế cũng đã có tờ trình số 468/TTr-SYT ngày 6/2, tờ trình số 610/TTr-SYT ngày 13/2 đề nghị UBND thành phố Hà Nội giao cho Thủ trưởng các cơ sở y tế trực thuộc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra để đảm bảo kịp thời cho phòng chống dịch.

Ngày 19/2, UBND thành phố đã có văn bản 551/UBND-KGVX chấp thuận đề xuất của Sở Y tế Hà Nội tại 2 tờ trình số 468/TTr-SYT ngày 6/2, số 610/TTr-SYT và giao nhiệm vụ cho Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đáp ứng phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn thành phố đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của nhà nước.

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế công lập trực thuộc ngành khẩn trương, nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Vĩnh Hoàng