Hà Nội đạt mục tiêu nằm trong top 10 về cải thiện chỉ số PCI

08/05/2020

(Chinhphu.vn) - Kết quả chỉ số PCI năm 2019 đã đạt mục tiêu của Hà Nội đề ra là: “Đến năm 2020, Chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước”. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của Hà Nội đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

9/10 chỉ số thành phần tăng hạng và giữ nguyên

Ngày 05/5, VCCI công bố kết quả Chỉ số PCI năm 2019 của TP. Hà Nội. Theo đó, Chỉ số PCI năm 2019 của Hà Nội đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm trước), xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (không thay đổi xếp hạng so với năm trước), tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012.

Như vậy, trong 7 năm liên tiếp từ năm 2012, Chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và tăng điểm (trong đó 6 năm liên tiếp - từ 2012 đến 2018, Chỉ số PCI tăng hạng; năm 2019 tăng điểm và giữ nguyên mức xếp hạng).

Kết quả chỉ số PCI năm 2019 đã đạt mục tiêu của Thành phố đã đề ra là: “Đến năm 2020, Chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước”.

Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Chỉ số PCI của Hà Nội có tới 9/10 chỉ số thành phần tăng hạng và giữ nguyên mức xếp hạng (trong đó có 8/10 chỉ số thành phần tăng hạng và 01 chỉ số thành phần giữ nguyên mức xếp hạng). Có 4/10 chỉ số thành phần tăng trên 10 bậc (từ 12 bậc đến 19 bậc). Chỉ có 01 chỉ số thành phần giảm hạng (tuy nhiên trong trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước).

Với kết quả Chỉ số PCI năm 2019, thành phố Hà Nội có 03 chỉ số thành phần trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và chỉ số “Đào tạo lao động” đều xếp thứ 4/63; Chỉ số “Gia nhập thị trường” xếp thứ 10/63); có 06 chỉ số xếp hạng ở mức trung bình (Chỉ số “Chi phí thời gian” xếp thứ 21/63; Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” xếp thứ 36/63; Chỉ số “Chi phí không chính thức” xếp thứ 41/63; Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” xếp thứ 41/63; Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” xếp thứ 45/63; Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” xếp thứ 45/63).

Hà Nội chỉ còn 01 chỉ số thành phần nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có xếp hạng thấp (Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” xếp thứ 56/63; Chỉ số PCI năm 2018 có 05 chỉ số xếp hạng thấp).

Kết quả Chỉ số PCI ghi nhận sự nỗ lực của Thành phố đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của Thành phố trong chỉ đạo điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Còn dư địa để tăng hạng ở vị trí cao hơn

Theo UBND TP. Hà Nội, niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với Thành phố đã được khẳng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Từ năm 2016 đến 30/4/2020 có 107.283 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn điều lệ khoảng 1,340 triệu tỷ đồng (gấp 1,36 lần về số lượng thành lập mới, tốc độ tăng trung bình là 9,6%/năm);

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 23,702 tỷ USD, gấp 3,97 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trong 2 năm 2018, 2019 - Thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đây là kết quả lần đầu tiên Thành phố đạt được sau gần 35 năm đổi mới).

Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hiện nay, tỉnh xếp hạng cao nhất có điểm số là 73,4/100 và Hà Nội có điểm số 68,8/100. Từ phân tích này, UBND TP. Hà Nội nhận định, các tỉnh, thành phố đều còn dư địa cho cải cách.

Để đạt được mục tiêu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, Hà Nội đã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: Duy trì các chỉ số thành phần có truyền thống xếp hạng tốt của Hà Nội là Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và chỉ số “Đào tạo lao động”. Đồng thời, duy trì kết quả của Chỉ số “Gia nhập thị trường” là chỉ số đã có sự cải thiện đột phá trong thời gian vừa qua, hiện đang trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số: Thiết chế pháp lý, Tiếp cận đất đai, Chi phí không chính thức, Tính minh bạch là các chỉ số có xếp hạng trung bình và 1 chỉ số có xếp hạng thấp (môi trường cạnh tranh bình đẳng) để tiếp tục nâng cao. Tiếp tục cải cách hành chính sâu rộng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, giảm chi phí chính thức và không chính thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế do tác động của dịch COVID-19.

Đồng thời, Hà Nội chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc, từ các quốc gia tham gia hiệp định EV-FTA và EV-IPA.

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục triển khai các chính sách về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin và khai thác, mở rộng thị trường. Nhanh chóng, kịp thời nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Gia Huy