Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

19/01/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020.

Ảnh minh họa

Triển khai văn bản số 04/TB-VPCP, ngày 6/01/2020, của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông của Thành phố và nội dung chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND thành phố tại 2 văn bản: Số 263/KH-UBND ngày 23/12/2019 về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 và số 73/UBND-ĐT, ngày 08/01/2020, về việc thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2020.

Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai với các giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm giảm tai nạn giao thông năm 2020 trên cả 3 tiêu chí; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu cho UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố theo quy định.

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và thực tiễn công tác đảm bảo TT, ATGT của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Minh Hương