Hà Nội: Giải quyết gần 2.250 vụ khiếu nại trong năm 2019

13/01/2020

(Chinhphu.vn) – Trong năm 2019, Thanh tra thành phố Hà Nội đã thụ lý theo thẩm quyền 2.589 vụ khiếu nại, trong đó đã giải quyết 2.240 vụ (tỷ lệ 86,5%); thụ lý theo thẩm quyền 854 vụ tố cáo, trong đó giải quyết 712 vụ (tỷ lệ 82,2%).

Chánh Thanh tra TP. Hà Nội Nguyễn An Huy phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh

Ngày 13/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cùng đại diện Thanh tra Thành phố.

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong năm qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.732 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 7.200 tỷ đồng (đạt 72,2%), 106 ha đất, đôn đốc xử lý 969 tập thể, 3.170 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng...

Đại diện cơ quan thanh tra của các địa phương, Bộ, ngành đã phát biểu ý kiến thảo luận về công tác thanh tra trong năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, trong năm qua Thanh tra thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại các cấp, ngành.

Kết quả, năm 2019, liên quan đến giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, Thanh tra thành phố tiếp thường xuyên 29.581 lượt công dân, trong đó có 274 lượt đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý hơn 35.500 đơn các loại; đã thụ lý theo thẩm quyền 2.589 vụ khiếu nại, trong đó đã giải quyết 2.240 vụ (tỷ lệ 86,5%); thụ lý theo thẩm quyền 854 vụ tố cáo, trong đó giải quyết 712 vụ (tỷ lệ 82,2%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 45 tập thể, 34 cá nhân để xảy ra sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ; đã thực hiện xong 269/351 quyết định giải quyết khiếu nại(đạt 76,6%); 102/193 văn bản xử lý tố cáo (đạt 52,8%)...

Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn An Huy cũng cho biết, năm 2020 Thanh tra thành phố sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật; nâng cao chất lượng tiếp công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh triển khai phần mềm quản lý dữ liệu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo,...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ ngành, UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng...Trong đó chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra năm 2020 gắn với thanh tra đột xuất để làm rõ các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý ngành thanh tra tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng ngành thanh tra lên ngang tầm nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn...

Thùy Linh