Hà Nội kết nối mạng diện rộng tại 584 xã, phường, thị trấn

25/09/2018

(Chinhphu.vn) – Theo thông tin của UBND TP. Hà Nội, hiện Thành phố đã kết nối mạng diện rộng tại 584 xã, phường, thị trấn. Đây là nỗ của Thành phố trong hiện đại hoá hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Thành phố cũng đã bảo đảm trang thiết bị công nghệ thông tin đến cấp xã để triển khai hệ thống dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung cung cấp các dịch vụ công mức 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận huyện, 584 xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, UBND Thành phố đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Thực hiện việc điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các sở, ban, ngành thành phố đã chủ động phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lĩnh vực đơn vị phụ trách. Văn phòng UBND Thành phố cũng đã phối hợp các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, điều chỉnh các TTHC của thành phố ngay khi có thay đổi, bảo đảm theo đúng thời gian quy định về rà soát TTHC, làm cơ sở cho các đơn vị triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Nhằm bảo đảm đúng tiến độ triển khai các dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4, Thành phố đã tích cực triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Tính đến 31/8/2018, toàn Thành phố đã đưa vào hoạt động 552/1.922 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 382 dịch vụ mức 3 và 170 dịch vụ mức 4), chiếm 28,7% tổng số dịch vụ công của cơ quan hành chính Thành phố.

Ngoài ra, Thành phố đang tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục đã được UBND Thành phố ban hành đến hết năm 2018, đảm bảo tỷ lệ 55% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được phê duyệt, thành phố tích cực triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, gắn với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tích hợp chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bích Phương