Hà Nội khen thưởng 1.137 tập thể, cá nhân có thành tích phòng, chống dịch Covid-19

15/07/2020

(Chinhphu.vn) – Tính đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã khen thưởng 1.137 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp; hỗ trợ 122 tập thể, cá nhân.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 6/7 đến 10/7/2020. Trong đó, UBND Thành phố đã trả lời đề nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng về việc cần quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đã hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Về việc này, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tham mưu ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, quan tâm và kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, ngoài cá nhân có thành tích tiêu biểu, còn có các đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ, đóng góp cho công tác này.

Đến nay, UBND Thành phố đã khen thưởng 1.137 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gồm 736 tập thể, 401 cá nhân) theo cơ cấu, đối tượng; trong đó khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp, hỗ trợ (tập thể nhỏ, cá nhân thuộc sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp, trường học) là 122 tập thể, cá nhân (gồm 43 tập thể, 69 cá nhân).

Ngoài ra, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã tặng Giấy khen cho 3.766 tập thể, cá nhân; UBND các xã, phường, thị trấn tặng Giấy khen cho 3.008 tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

UBND Thành phố vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có việc làm thiết thực, hỗ trợ, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Thùy Linh