Hà Nội: Kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng qua công tác thanh tra

24/06/2021

(Chinhphu.vn) - Qua công tác thanh tra, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra TP. Hà Nội đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 24 tập thể và 51 cá nhân.

Ảnh minh họa

Theo Thanh tra TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính của Thành phố triển khai 262 cuộc thanh tra; đã kết luận 185 cuộc. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực: Quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng…

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 24 tập thể và 51 cá nhân. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt trên 12 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp thường xuyên 13.231 lượt công dân (tăng 0,3% so với 6 tháng đầu năm 2020) đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 7.894 lượt công dân, trong đó có 37 lượt đoàn đông người/15 vụ việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 26.089 đơn các loại (tăng 0,2%), gồm: 4.038 đơn khiếu nại; 4.222 đơn tố cáo và 17.829 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện, trong đó có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Thanh tra Thành phố đã đề nghị các cấp, các ngành tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo… không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị tiếp tục thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về KNTC, qua đó kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác này, góp phần phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức tại Hà Nội và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn Thành phố.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, các đơn vị thanh tra sẽ đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thanh tra trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể như tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra; tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra; chủ động phối hợp để kịp thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Hòa An