Hà Nội mở rộng đối tượng được ưu tiên sử dụng xe buýt

26/08/2019

(Chinhphu.vn) – Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa cho biết thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn có trợ giá do thành phố quản lý sẽ được cấp mở rộng đối tới tượng người cao tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Đây là quy định được Sở Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trong văn bản hướng dẫn về việc phát hành, quản lý và sử dụng miễn phí phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố gồm hệ thống đường sắt đô thị và hệ thống xe buýt (buýt nhanh BRT và buýt thường).

Quy định này nhằm thực hiện Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo hướng dẫn mới, thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn có trợ giá do thành phố quản lý, được cấp cho: Người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Riêng với trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng miễn phí không cần cấp thẻ.

Thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp Đối với người có công, người khuyết tật và người cao tuổi; với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong năm (đến hết ngày 31-12).

Ngoài ra, các đối tượng ưu tiên được giảm phí cũng mở rộng hơn, không chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội mới được ưu tiên mà người ngoại tỉnh chỉ cần có xác nhận thường xuyên đi lại trên địa bàn Thủ đô cũng được cấp thẻ.

Minh Anh