Hà Nội phân công Phó Chủ tịch Thường trực điều hành hoạt động UBND Thành phố

12/08/2020

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phân công ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND Thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố và UBND Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu

Ngày 12/8, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo về việc “Việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội căn cứ vào Quyết định số 2294-QĐNS/TƯ ngày 11-8-2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉnh công tác đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố và UBND Thành phố trong thời gian đồng chí Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức, vụ, đình chỉ công tác; trên cơ sở xem xét và thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phân công ông Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố và UBND Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công đồng chí ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội.

Gia Huy