Hà Nội phát triển vận tải hành khách công cộng giai đoạn 2021- 2030

20/10/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến 2030.

 

Theo kế hoạch, việc phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bảo đảm mật độ bao phủ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt mục tiêu đến năm 2030 đạt tiêu chí trong phạm vi 500m người dân có thể tiếp cận sử dụng xe buýt đạt tỷ lệ khoảng 80% đến 90% tại khu vực trung tâm Thành phố.

Để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút các thành phần tham gia vào hoạt động vận tải hành khách công cộng; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất về mức hỗ trợ lãi suất cho các đơn vị thực hiện đầu tư phương tiện tham gia cung ứng dịch vụ vận tải bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Bên cạnh tăng cường kết nối, phát triển hợp lý các loại hình vận tải hành khách công cộng, Thành phố sẽ đầu tư, khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng kết nối, trung chuyển; tổ chức giao thông theo hướng ưu tiên cho vận tải hành khách công cộng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác hoạt động vận tải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; sắp xếp lại bộ máy quản lý, tăng cường hiệu quả công tác quản lý để giảm chi phí…

UBND thành phố Hà Nội sẽ xác định rõ loại hình, số lượng phương tiện và mạng lưới vận tải hành khách công cộng theo từng giai đoạn, bảo đảm đáp ứng chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận theo các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố; bảo đảm kết nối đến các khu vực tập trung dân cư (khu đô thị, khu công nghiệp ...), các khu vực có nhu cầu đi lại và tăng mật độ bao phủ đến các huyện ngoại thành, các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội; kết nối thuận tiện với các đầu mối giao thông và giữa các loại hình, phương thức vận tải.

Thành phố Hà Nội sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách: “Ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vay lại vốn ODA cho các dự án đầu tư mua sắm phương tiện công cộng hiện đại, có mức phát thải đạt tiêu chuẩn EURO 5, sử dụng năng lượng sạch, động cơ thân thiện môi trường".

Minh Anh