Hà Nội rà soát xét đặc cách giáo viên hợp đồng trước ngày 20/11

15/11/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Theo đó, giao Sở Nội vụ tổng hợp, rà soát, tham mưu báo cáo UBND TP trước ngày 20/11.

* Hà Nội phải tự quyết định phương thức tuyển dụng giáo viên hợp đồng

Nhiều giáo viên hợp đồng đang chờ hướng dẫn của Thành phố- Ảnh minh họa

Từ tháng 3/2019, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã thực hiện rà soát giáo viên hợp đồng trên địa bàn, nhưng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, TP không có giáo viên hợp đồng nào đạt đủ điều kiện để xét tuyển đặc biệt theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Mới đây, Hà Nội đã tiến hành tổ chức thi vòng 1 tuyển viên chức vào ngành Giáo dục năm 2019. Ngày 17/11 tới đây, TP sẽ tổ chức thi vòng 2 tuyển viên chức ngành này.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức TP Hà Nội về hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, việc tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó có viên chức ngành giáo dục, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/12/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì việc quyết định phương thức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội (thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP Hà Nội.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức TP Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định phương thức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của TP hà Nội theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngoài phương thức tuyển dụng qua thi tuyển hoặc xét tuyển thì tuyển dụng viên chức còn được thực hiện thông qua tuyển dụng đặc biệt (được áp dụng đối với trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc theo đúng quy định của pháp luật).

Vĩnh Hoàng