Hà Nội: Thảo luận thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

21/09/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 21/9, Bộ Nội vụ và UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đồng chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội gồm 6 chương, 39 điều, quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch phường; quy định mối quan hệ công tác của UBND phường; quy định tuyển dụng, quản lý công chức phường và tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điểu động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; quy định tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh, lập dự toán ngân sách; quy định các nội dung chuyển tiếp.

Thảo luận tại Hội nghị, cơ bản các đại biểu đồng tình, thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo, trong đó có những băn khoăn, trăn trở làm sao để thực hiện việc thí điểm chính quyền đô thị của Hà Nội được chặt chẽ, bài bản và hiệu quả. Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn bày tỏ sự quan tâm đến mối quan hệ công tác với UBND phường với hệ thống chính trị phường bởi tổ chức chính quyền khi thực hiện thí điểm chỉ còn 2 cấp, trong khi hệ thống chính trị vẫn là 3 cấp. Do đó cần có quy chế tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị phường để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Nêu ý kiến về vấn đề thu chi ngân sách, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cho rằng, khi UBND phường chỉ là một đơn vị dự toán ngân sách chứ không còn là một cấp ngân sách, do đó cần có hướng dẫn về việc chi ngân sách và tăng cường công tác giám sát về vấn đề này.

Với đặc thù địa bàn vừa có 9 phường, lại vừa có 6 xã, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh nêu quan điểm, nếu công chức UBND phường là công chức cấp quận thì sẽ gây khó khăn cho công tác luân chuyển cán bộ giữa phường xã với nhau.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh cho biết, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp phường thuộc diện Ban Thường vụ Quận, Thị ủy quản lý, tuy nhiên dự thảo Nghị định chưa quy định rõ quy trình bổ nhiệm các chức danh này. Đồng chí Nguyễn Thanh Minh cho rằng cần quy định cụ thể hơn, bám sát Quy định số 105-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, khi công chức UBND phường chuyển thành công chức cấp quận thì tổng lượng biên chế của Bộ Nội vụ giao cho Thành phố có sự thay đổi về số lượng. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cần nhấn mạnh thêm trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cấp phường, đồng thời cần nghiên cứu liên thông quy định của Nghị định này với các cơ chế chính sách khác và phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao và trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Qua tổng hợp ý kiến của các đại biểu cho thấy, dự thảo của Nghị định này phải bám sát các nội dung của Nghị quyết số 97/2019/QH14. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng nhưng tránh chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, thực hiện phân cấp và ủy quyền cho địa phương, nhất là về quy mô tổ dân phố phù hợp với đặc thù của Hà Nội, để vừa bảo đảm về mặt quản lý nhà nước, vừa bảo đảm các tổ cộng đồng hoạt động hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị thành phố Hà Nội ban hành đồng bộ các văn bản để bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Thùy Linh